Bước 2: Đề xuất & thảo luận phương án

ĐỀ XUẤT VÀ THẢO LUẬN PHƯƠNG ÁN

Đề xuất

  • Sau khi khảo sát hiện trạng thực tế , bộ phận thiết kế của công ty T&T
  • Từ nhu cầu của khách hàng đề xuất ý tưởng thiết kế tổng thể và lên phương án thiết kế 3D tổng quan

Thảo luận phương án

  • Thảo luận để phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng phương án.
  • Từ đó đưa ra được phương án tối ưu cho không gian nội thất
  • Loại bỏ những phương án không phù hợp
  • Tiết kiệm chi phí cho khách hàng